Twitter · Flickr · LinkedIn · publications · @ Ars Technica · Running IPv6 (Apress, 2005) · BGP (O'Reilly, 2002) · BGPexpert.com · presentations · iljitsch@muada.com

Hi, I'm Iljitsch van Beijnum, writer, freelance network engineer and PhD student. I'm from The Hague. Some of the blog posts here are in Dutch, others are in English. See BGPexpert.com for just work-related posts.

BGP en IPv6 routing cursussen op 6 en 7 oktober

Ik geef nu al ruim tien jaar BGP-cursussen. Kort nadat mijn BGP-boek uitkwam begon ik een samenwerking met NL-ix, de neutrale internetexchange, om mensen die een NL-ix verbinding namen (en andere geïnteresseerden) BGP te leren. Wat onze cursus uniek maakt is dat we niet alleen de theorie behandelen, maar ook de deelnemers zelf BGP laten configureren op een Cisco-router, waarbij ze peerings met de andere deelnemers moeten opzetten.

Toen we de IPv6-cursus gingen doen was die gebaseerd op mijn IPv6-boek, wat zichzelf niet echt leent voor dezelfde aanpak omdat het een veel groter aantal onderwerpen behandelt: IPv6 activeren op verschillende besturingssystemen, routering, tunnels, DNS, applicaties, beveiliging. Maar ik was niet echt gelukkig met alleen theorie doen zonder praktisch deel. Zodoende besloot ik om de cursus meer te richten op routering met daarbij opdrachten over tunnels, OSPF, BGP en DHCPv6, zodat de cursisten zelf aan de slag kunnen met IPv6. Zoals altijd waren er wat verassingen toen de deelnemers voor het eerst de opdrachten deden, maar de nieuwe opzet was een succes vorige maand.

Volledig artikel / permalink - geplaatst 2014-07-18 - English version

"Niks in BGP ziet eruit alsof het aan het smelten is"

Een deel van de lezers van ISP Today zal wel eens naar een RIPE meeting geweest zijn, waar medewerkers van ISPs en internet-experts van verschillend pluimage bij elkaar komen om het wel en wee van het internet te bespreken. In Amerika vervullen de bijeenkomsten van de North American Network Operators Group (NANOG) een soortgelijke functie. Een bekend gezicht bij zowel RIPE als NANOG is Geoff Huston, Chief Scientist van APNIC, de Aziatisch/Australische tegenhanger van RIPE.

Op de NANOG-meeting in februari presenteerde Geoff "BGP in 2013", een overzicht van hoe het Border Gateway Protocol ervoor stond vorig jaar.

Volledig artikel / permalink - geplaatst 2014-07-17 - English version

BGP and IPv6 routing training courses on 6 and 7 October

I've been teaching BGP training courses for more than ten years now. Shortly after my BGP book came out, I teamed up with NL-ix, the operators of the neutral internet exchange, to teach the people connecting to NL-ix (and anyone else interested) about BGP. What makes our training course unique is that we don't just cover the theory, but also have people configure BGP on a Cisco router, where they have to set up peerings toward the other participants.

When we added an IPv6 training course, the content was based on my IPv6 book, which didn't really lend itself to the same approach because it covers a much wider range of topics: enabling IPv6 on various operating systems, routing, tunnels, DNS, applications, security. I was never really happy doing just theory with no hands-on part. So I decided to focus more on routing with the IPv6 training course, and include tunnel, OSPF, BGP and DHCPv6 assignments so the participants can get some hands-on experience with the new protocol. As always, there were a few surprises when participants were trying to do the assignments for the first time, but the new format was a success.

If you're interested in one of these training courses (or both), the next dates are October 6 for the BGP course and October 7 for the IPv6 routing course. The location is the NL-ix office in The Hague, and the language will be English unless all participants speak Dutch. (The next time after October the language will be Dutch.) See the NL-ix training course page for details and the sign up form.

Permalink - posted 2014-07-16 - Nederlandse versie

Comparing black-and-white film and digital

I've been experimenting with shooting film a bit recently, which gives me that nice retro feel. And nothing is more retro than shooting black-and-white film. So let's compare the results to the black-and-white images current cameras produce.

In addition to using some classic Ilford HP5 film (well, Ilford HP5 Plus these days), which is very similar to Kodak Tri-X, I also wanted to try out some chromogenic film. Chromogenic film is black-and-white film that is developed using the same C41 process that is used to develop regular color negatives, so you can have it processed pretty much anywhere.

Full article / permalink - posted 2014-07-13

Trams: oud versus nieuw op lijn 9 en bij het centraal station

Hoewel ik het na de drukte van vorige week eigenlijk wel gezien had voorlopig, kon ik het toch niet laten om gister nog wat plaatjes van oude trams te schieten, maar nu zit wat mij betreft het oudetramfotografieseizoen er wel op.

De reden om toch gister nog op pad te gaan met de camera is dat er nu oude trams over de route van lijn 9 reden, wat bij de normale ritten op zondagmiddag niet gebeurt. En de route van lijn 9 wordt binnenkort onder handen genomen om er straks de bredere Avenio's (zie foto's vorige week) over te kunnen laten rijden. Dus misschien was dit wel de laatste kans om de oude gele PCC's te zien rijden als lang geleden toen ik met tram 9 naar school ging.

Lees het artikel - geplaatst 2014-07-13

Treinkaartje 1839 - 2014

Tot groot verdriet toch nog onverwacht van ons heengegaan.

Image link - posted 2014-07-09

older posts

Search for:
RSS feed (no photos) - RSS feed (photos only)
Archives: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014